สีกระจาย

sudasamon sornwatana
สีกระจาย

สีกระจาย

สีกระจาย

อุปกรณ์ที่ใช้

จาน

สีผสมอาหาร

นม

น้ำยาล้างจาน

คัตตอนบัด

วิธีการทำกิจกรรม

ให้นักเรียนเทนมใส่จาน

ตามด้วยหยดสีผสมอาหารลงในนมตามใจชอบ

ใช้คัตตอนบัดจุ่มลงไปในน้ำยาล้างจาน

จากนั้นจิ้มคัตตอนบัดที่จุ่มน้ำยาล้างชามลงไปที่กลางจานที่ใส่นมและหยดสีไว้

ให้นักเรียนสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ สีกระจายออกจากจุดที่จุ่มน้ำยาล้างชามออกไปทางด้านข้างจนเห็นนมสีขาวๆ

Author:
สีกระจาย
September 21, 2021
+25Vote! Vote!
Comments:
Comments: 1.
Register to view comments