กิจกรรมวิทยาศาสตร์

natthida
กิจกรรมวิทยาศาสตร์

กิจกรรม หลอดดำน้ำ

จุดประสงค์

1.ศึกษาคุณสมบัติการลอยน้ำของวัตถุ

2.เพื่อให้เด็กเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์

1.หลอด

2.ดินน้ำมัน

3.ขวด

4.กรรไกร

5.ลวดเสียยบกระดาษ

วิธีดำเนินกิจกรรม

1.ครูแนะนำวัสดุ และอุปกรณ์ และวิธีการ ในการทำกิจกรรม ดังนี้ ขวดน้ำ หลอด ดินน้ำมัน ลวดเสียบกระดาษ

2.ครูแจกหลอดให้เด็ก ให้ตัด หลอดให้เท่ากัน

3.จากกนั้นนำลวดเสียบ2-3ตัว สอดเข้าไปเหนือบริเวณพับเล็กน้อย

4.แล้วให้เด็กทดสอบความสามารถในการลอยน้ำของหลอดในกะละมัง โดยวางหลอดให้ตั้งฉากกับผิวน้ำเหมือนตัว A ถ้าหลอดพลิกตะแคงให้นำลวดเสียบมาใส่เพิ่มจนกว่า

5.เมื่อทดลองจนหลอดสามารถลอยน้ำได้แล้ว นำหลอดพร้อมลวดเสียบที่ได้มาใส่ในขวดพลาสติกที่บรรจุน้ำอยู่เต็ม แล้วปิดฝาขวดใช้มือบีบค้างไว้ ให้เด็กสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

6.ครูและเด็กร่วมกันสรุปผลที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมได้ คือ เมื่อขวดน้ำถูกบีบหลอดจะจมลง แม้จะใช้แรงบีบเพียงเล็กน้อยก็ขม เนื่องจากหลอดมีน้ำหนักมากเพราะถูกถ่วงด้วยลวดเสียบ ถ้าหลอดจมลงอยู่ก้นขวด อากาศจะลอยขึ้นสู่ด้านบน

7.ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมบัติการลอยน้ำให้เด็กๆฟังว่า สมบัติการลอยน้ำของวัตถุขึ้นอยู่กับน้ำหนักและขนาดของวัตถุ หลอดแบบงอได้จมน้ำเพราะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำ

8.เด็กบันทึกผลการทดลองด้วยการวาดภาพและระบายสีลงบนกระดาษบันทึกกิจกรรม

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่าย และสนุก เด็กๆได้ความรู้ในเรื่องการจม ลอย ของวัตถุ

ได้ทำ กิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

กิจกรรมวิทยาศาสตร์
Themes:
Author:
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
February 11, 2022
0Vote! Vote!
Comments:
Comments: 1.
Register to view comments