สื่อการเรียน เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์

Kana
สื่อการเรียน เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์

เกมการศึกษาแยกหมวดหมู่อาหารที่มีประโยชน์

อุปกรณ์

1.กระดาษ A4

2.ปริ้นเตอร์

3.ภาพฟันแบบสะอาดและฟันผุ

4.กาว

5.พลาสติกใสสำหรับเคลือบ

วิธีการทำ

ปริ้นภาพสื่อฟันทั้ง 2 แบบ เป็นขนาดโปสเตอร์ 4x4 เป็นภาพฟันที่สะอาด และภาพฟันที่ผุ

ติดสติ๊กเกอร์เคลือบภาพทั้ง 2 ภาพ เสร็จแล้วติดแม่เหล็กลงบนภาพ

นำภาพอาหารชนิดต่าง ๆ ปริ้นและเคลือบพลาสติก ซึ่งมีภาพอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ติดแม่เหล็กหรือสติ๊กเกอร์

วิธีการทำกิจกรรม

ให้นักเรียนเลือกภาพอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์วางลงบนฟันให้ถูกต้อง

เป็นการเล่นแบบแยกหมวดหมู่

สื่อการเรียน เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์
Author:
สื่อการเรียน เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์
July 2, 2022
+25Vote! Vote!
Comments:
Comments: 1.
Register to view comments