Shapes Activity

winnie dela cruz
Shapes Activity

Sorting shapes

Shapes Activity

Pagsasama-sama ng mga larawan ayon sa hugis nito. Nag-print ako ng mga larawan may iba't ibang hugis at ang aking mag-aaral ay pinagsama-sama ang mga larawan depended sa hugis nito. Maraming skills ang natutunan ng aking mag-aaral. Lumawak ang kanyang kaalaman sa pagkilala ng mga salita ng mga larawan. Nakilala din niya ang mga iba't ibang hugis. Natutunan niyang uriin ang mga larawan ayon sa hugis nito. natutunan din niya ang mga pangalan ng mga hugis.Masayang gawain ito para sa mga bata. Maaring gawin ito bilang isang palaro. mag-uunahan nilang uriin at pagsama-samahin ang mga larawan ayon sa hugis. maari rin silang mag-paunahang ibigay sa guro ang hugis na sasabihin ng guro. maari ring gawin itong group activity. Sana ay makatulong ang mga simpleng ideya para lalong ganahang mag-aral ang mga bata sa pamamagitan ng laro.

Related Posts:

Shapes-Within-Shapes Sorting Puzzle WorksheetShapes-Within-Shapes Sorting Puzzle Worksheet These free printable worksheets are great for helping students to sort shapes that then fit within shapes. These puzzles encourage spatial...

3D Shapes Printable Building Activity for Children3D Shapes Printable Building Activity for Children This printable building activity encourages children to think three-dimensionally with 2D paper shapes that simulate 3D imagery--in other...

Shapes ...

Sensory Bin Treasure Hunt Activity for Letters, Numbers, and ShapesSensory Bin Treasure Hunt Activity for Letters, Numbers, and Shapes At Peter Pan Schools in Alameda California, they thought-up a sensory bin treasure hunt for letters, numbers, and shapes! By using a...

Themes:
Author:
Shapes Activity
July 29, 2021
+1Vote! Vote!
Comments:
Comments: 0.
Register to view comments