Croatian


Total: 3

17.10.2020. Dan jabuke Raznim dramskim i likovnim aktivnostima obilježili smo Dan jabuke. Pjevali smo pjesmice o jabuci ( Jabučice crvena, Jabuko jabučice, čitali smo pjesmicu Jabuka i čitali priču Zvjezdana jabuka, te smo rezali i jeli jabuke. ...

Svjetski dan hrane 16. 10. 2020 Da bi proslavili Svjetski dan hrane kroz cijeli tjedan smo radili na osvješćivanju važnosti zdrave prehrane. Pjevali smo pjesme o voću i povrću na hrvatskom i engleskom jeziku. Kroz razne materijele učili o zdravom i...

Water pollution activity Istraživali smo kakva je voda u lokvi, potoku i izvoru. Djeca su s pipetama uzimala uzorke vode. Istraživali smo njuhom, vidom, trakicama. Djeca su došla do zaključka da je voda iz lokve ( pronađena na prometnici)...