Mongolian


Total: 1

Гадна талбайд зураг зурах үйл ажиллагаа Манай орны хувьд цаг уурын эрс тэс уур амьсгалтай, дөрвөн улирал ээлжлэн солигддог онцлогтой. Тиймээс сургалтын үйл ажиллагааг...