Printables and Worksheets for Kids

the sense of sight

mona farhan
the sense of sight

the sense of sight

درست کردن فرفره های کاغذی مرتبط با آموزش حس بینایی از حواس پنجگانه

بیشتر اطلاعاتی که از اطرافمان دریافت میکنیم از راه چشم به ما می رسد، اما آیا می توانیم به هر آنچه با چشمانمان می بینیم اعتماد کنیم؟ این آزمایش نشان میدهد که آنچه دستگاه بینایی ما می بیند همیشه مانند واقعیت نیست

سیستم بینایی ما طوری تکامل یافته است که به بهترین شکل به ما کمک کند. این سیستم به ویژه در تشخیص الگوها حتی زمانی که اطلاعات ناقص است توانایی دارد. اما همین باعث می شود مغز در معرض فریب خوردن باشد. برداشت بصری ما می تواند بسیار متفاوت از آن چیزی باشد که واقعاً وجود دارد؛ ما به این موارد خطای دید می گوییم. در این فعالیت کودکان نمونه ای از این خطاهای دید را به صورت عملی تجربه خواهند کرد.

هرکدام از کودکان یک صفحه مقوایی نسبتا ضخیم دایره ای در اختیار داشتند که روی صفحه ها با مداد خط هایی کشیدم که صفحه ها را به صورت منظم تقسیم بندی کردم. برای تعدادی از آنها صفحه را مانند برش های پیتزا تقسیم بندی کردم و برای تعدادی دیگر به صورت دایره هایی که بزرگتر میشدند و برای تعدادی دیگر هر دو این تقسیم بندی ها را ترکیب کردم و بعد بچه ها به دلخواه با مدادرنگی و یا پاستل صفحه هایشان را رنگ آمیزی کرده و سپس وسط صفحه را پانچ کردم و بچه ها از میان آن یک نخ رد کردند و با چرخش نخ و کشیدن آن یک فرفره درست کردند و شاهد ترکیب رنگها و خطای دید در زمان چرخش فرفره شدند.

Related Posts:

Sense of Taste Printables for PreschoolersSense of Taste Printables for Preschoolers These free printable sorting cards for kids are great for learning about the sense of taste! Senses of Taste Sorting Cards Each mouth-card...

Sight Words Activities ...

Senses: Smell. Use a Read Aloud to help use your sense of smell. Read "Are you my Mother?" in the Dr. Seuss series Read "Are you my mother"? A Dr. Seuss Book about a baby bird that falls out of his nest while his mother goes in search of food. He comes...

Themes:
Author:
the sense of sight
November 8, 2022
+25Vote! Vote!
Comments:
Comments: 1.
Register to view comments